111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Veldleeuwerik


Latijnse naam

Alauda arvensis

Engelse naam

Eurasian Skylark

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde