Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Veldleeuwerik


Latijnse naam

Alauda arvensis

Engelse naam

Eurasian Skylark

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde