Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Woudaap


Latijnse naam

Ixobrychus minutus

Engelse naam

Little Bittern

Broedvogels (voorlopig)

Wegens mogelijke verstoringseffecten wordt de recente broedvogelkaart van deze soort niet getoond

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002