Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kokardezaagbek


Latijnse naam

Lophodytes cucullatus

Engelse naam

Hooded Merganser

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde