111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula

Engelse naam

Eurasian Bullfinch

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal