Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula

Engelse naam

Eurasian Bullfinch

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal