111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Smelleken


Latijnse naam

Falco columbarius

Engelse naam

Merlin

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde