111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grauwe Gans


Latijnse naam

Anser anser

Engelse naam

Greylag Goose

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal