Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

IJsvogel


Latijnse naam

Alcedo atthis

Engelse naam

Common Kingfisher

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde