Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Snor


Latijnse naam

Locustella luscinioides

Engelse naam

Savi's Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde