Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Beflijster


Latijnse naam

Turdus torquatus

Engelse naam

Ring Ouzel

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde