Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kanarie


Latijnse naam

Serinus canaria

Engelse naam

Atlantic Canary

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde