111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Zaagbek


Latijnse naam

Mergus merganser

Engelse naam

Common Merganser

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde