Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Zaagbek


Latijnse naam

Mergus merganser

Engelse naam

Common Merganser

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde