Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kokmeeuw


Latijnse naam

Chroicocephalus ridibundus

Engelse naam

Black-headed Gull

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal