Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Gele Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla flava

Engelse naam

Western Yellow Wagtail

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde