Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Alk of Zeekoet


Latijnse naam

Alca torda / Uria aalge

Engelse naam

Common Murre / Razorbill

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde