Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Wouw


Latijnse naam

Milvus migrans

Engelse naam

Black Kite

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde