111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Gans spec.


Latijnse naam

Anser / Branta spec.

Engelse naam

Goose spec.

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde