Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Torenvalk


Latijnse naam

Falco tinnunculus

Engelse naam

Common Kestrel

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde