111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Torenvalk


Latijnse naam

Falco tinnunculus

Engelse naam

Common Kestrel

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde