111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Wilde Zwaan


Latijnse naam

Cygnus cygnus

Engelse naam

Whooper Swan

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde