Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Wilde Zwaan


Latijnse naam

Cygnus cygnus

Engelse naam

Whooper Swan

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde