Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grijze Wouw


Latijnse naam

Elanus caeruleus

Engelse naam

Black-winged Kite

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde