Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Karekiet


Latijnse naam

Acrocephalus arundinaceus

Engelse naam

Great Reed Warbler

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Voorlopige broedzekerheid 2020-2022

voorlopige broedzekerheid 2020-2022

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002

Voorlopige schattingen 2020-2022

voorlopige schattingen 2020/2021 - 2022/2023

Schattingen 2000-2002