111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grauwe Vliegenvanger


Latijnse naam

Muscicapa striata

Engelse naam

Spotted Flycatcher

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde