Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grauwe Vliegenvanger


Latijnse naam

Muscicapa striata

Engelse naam

Spotted Flycatcher

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde