111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Noordse Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

Engelse naam

Eurasian Bullfinch ssp pyrrhula

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde