Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Noordse Goudvink


Latijnse naam

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula

Engelse naam

Eurasian Bullfinch ssp pyrrhula

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023