Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Goudfazant


Latijnse naam

Chrysolophus pictus

Engelse naam

Golden Pheasant

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde