111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Goudfazant


Latijnse naam

Chrysolophus pictus

Engelse naam

Golden Pheasant

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde