Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Zee-eend


Latijnse naam

Melanitta fusca

Engelse naam

Velvet Scoter

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde