Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Klapekster


Latijnse naam

Lanius excubitor

Engelse naam

Great Grey Shrike

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde