Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Brandgans


Latijnse naam

Branta leucopsis

Engelse naam

Barnacle Goose

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde