111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Brandgans


Latijnse naam

Branta leucopsis

Engelse naam

Barnacle Goose

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde