Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Witte Ibis


Latijnse naam

Eudocimus albus

Engelse naam

American White Ibis

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde