111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Brilduiker


Latijnse naam

Bucephala clangula

Engelse naam

Common Goldeneye

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde