Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kleine Strandloper


Latijnse naam

Calidris minuta

Engelse naam

Little Stint

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde