Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Goudplevier


Latijnse naam

Pluvialis apricaria

Engelse naam

European Golden Plover

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023