Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Specht


Latijnse naam

Dryocopus martius

Engelse naam

Black Woodpecker

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde