Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Zwarte Zwaan


Latijnse naam

Cygnus atratus

Engelse naam

Black Swan

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde