111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Turkse Tortel


Latijnse naam

Streptopelia decaocto

Engelse naam

Eurasian Collared Dove

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

punttellingen uit gouden grid, gemiddeld aantal