Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Casarca x Bergeend


Latijnse naam

Tadorna ferruginea x Tadorna tadorna

Engelse naam

Ruddy Shelduck x Common Shelduck

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Aanwezigheid wintervogels

aanwezigheid op basis van alle atlastellingen

Voorlopige 2020/2021-2022/2023