Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Manengans


Latijnse naam

Chenonetta jubata

Engelse naam

Maned Duck

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde