Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Fitis


Latijnse naam

Phylloscopus trochilus

Engelse naam

Willow Warbler

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde