111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Raaf


Latijnse naam

Corvus corax

Engelse naam

Northern Raven

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde