Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Ooievaar


Latijnse naam

Ciconia ciconia

Engelse naam

White Stork

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde