Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Engelse Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla flava flavissima

Engelse naam

Yellow Wagtail

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde