Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Lijster


Latijnse naam

Turdus viscivorus

Engelse naam

Mistle Thrush

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde