Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Steltkluut


Latijnse naam

Himantopus himantopus

Engelse naam

Black-winged Stilt

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde