111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Pieper


Latijnse naam

Anthus richardi

Engelse naam

Richard's Pipit

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde