Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Pieper


Latijnse naam

Anthus richardi

Engelse naam

Richard's Pipit

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde