Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Knobbelgans (Chinese)


Latijnse naam

Anser cygnoides forma domestica

Engelse naam

Domestic Swan Goose

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde