Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Krooneend


Latijnse naam

Netta rufina

Engelse naam

Red-crested Pochard

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde