Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Patrijs


Latijnse naam

Perdix perdix

Engelse naam

Grey Partridge

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde