111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Oeverpieper


Latijnse naam

Anthus petrosus

Engelse naam

Eurasian Rock Pipit

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde