Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Paarse Strandloper


Latijnse naam

Calidris maritima

Engelse naam

Purple Sandpiper

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde