Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Fluiter


Latijnse naam

Phylloscopus sibilatrix

Engelse naam

Wood Warbler

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde