Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Engelse Kwikstaart


Latijnse naam

Motacilla flava flavissima

Engelse naam

Yellow Wagtail

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Voorlopige broedzekerheid 2020-2022

voorlopige broedzekerheid 2020-2022

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002

Voorlopige schattingen 2020-2022

voorlopige schattingen 2020/2021 - 2022/2023

Schattingen 2000-2002